Shb - Full Whey Protein 5Lbs (Proteina Baja en Carbohidratos) - Proteina